خدمات مبتنی بر نتایج

خدمات مبتنی بر نتایج
به این مقاله امتیاز دهید

خدمات مبتنی بر نتایج

خدمات مبتنی بر نتایج

برای شرکت ها مهمترین منبعی که باید روی آن سرمایه گذاری کنند کارمندان شرکت خواهد بود.

البته بسیاری از شرکت ها مدعی اند که این کار را انجام می دهند ولی بیشتر جنبه ی ظاهری دارد.

این سرمایه گذاری باید با عمق بیشتری در فرهنگ شرکتی ریشه بدواند.

تمرکز واحدهای منابع انسانی به فرایند جذب قدرتمندتر گزینش دقیقتر و ایجاد بهترین مجموعه از کارمندان آزادکار تغییر خواهد کرد .

البته تعداد بسیار زیادی از این کارگران به پیمانکاران مستقل تبدیل خواهند شد. ولی باید به اندازه ای که سود می رسانند دستمزد بگیرند. موفقیت شما به عنوان یک مدیر منابع انسانی بر اساس توانایی تان در امضای قرارداد با برترین نیروهای آزادکار است.

معتقدم به دورانی بر میگردیم که شرکت ها کارمندانشان را ترغیب می کنند تا به دنبال آموزش خودشان بروند و حتی حاضرند بخشی از هزینه های آن را بپردازند. ولی همان طور که ورزشکاران در صروت ترک یک تیم باید بخشی از مبلغ قراردادشان را بازگردانند ، اگر دیدید شرکت ها به ازای مبلغی که روی آموزش یک کارمند یا پیمانکار سرمایه گذاری می کنند به میزان مشخصی از خدمات نیازز دارند نباید تعجب کنید.

سخنرانان رهنما، مدرسان و مشاوران با تقاضای بیشتری روبه رو خواهند شد ولی بیشتر خدمات شان را از طریق فضای ابری ارائه خواهند کرد.

تغییراتی که در موردشان بحث می کنیم پاسخگویی کارکنان و کارفرمایان را بیشتر می کند و این مساله ی خوبی است. روزهایی که سرتان را پایین می گرفتید و در اتاقک های اداری خود قایم می شدید به سر آمده است. شاهد تمرکز بیشتری روی جبران خدمات مبتنی بر نتایج خواهید بود. کارکنان باید ارزش خلق کنند و شرکت ها نیز برای اینکه کارمندان با عملکرد بالا را حفظ کنند ، باید به آنها نشان دهند که تنها هدفشان تولید سود بیشتر در هر دوره ی سه ماهه نیست و هدف بالاتری دارند.

منبع: احتیاط در ریسک کردن است (رندی کیج)

سری مقالات احتیاط در ریسک کردن است را دنبال کنید.


دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
با خبرم کن