تصویر ذهنی

تصویر ذهنی
مجموع 5 از 1 رای

تصویر ذهنی

تصویر ذهنی

شاید بزرگ ترین موفقیت در قرن بیستم در زمینه ی توانمندی انسانی، کشف تصویر ذهنی بود. هر کاری که در زندگی بکنید و به آن دست یابید، هر اندیشه، هر احساس یا هر عملی که بکنید از ناحیه ی تصویر ذهنی شما کنترل و انجام می گیرد.

تصویر ذهنی شما مقدم است و سطح عملکرد و اثر بخشی شما را در هر کاری که بکنید مشخص می سازد. تصویر ذهنی شما، برنامه ی اصلی کامپیوتر ذهن شماست. آنچه را که در زندگی به آن دست پیدا می کنید، حاصل تصویر ذهنی شماست.

روانشناسان به این نتیجه رسیده اند که تصویر ذهنی شما جمع کل همه ی باورها، نگرش ها، احساسات و عقاید شما درباره ی خودتان و دنیای تان است. به این دلیل شما همیشه به شکلی که با تصویر ذهنی شما همخوانی داشته باشد اقدام می کنید؛ خواه این تصویر ذهنی مثبت یا منفی باشد.

هرچه را به درون بریزید، همان را برون ریزی می کنید

در اینجا در زمینه ی تصویر ذهنی، به نکته ی جالب توجهی می رسیم. حتی اگر تصویر ذهنی شما باورهای اشتباه درباه ی خودتان و دنیای تان باشد، تا جایی که به شما مربوط می شود، اینها واقعیت هستند و شما بر اساس آنها می اندیشید، احساس و یا عمل می کنید.

باورهای شما درباره ی تصویر ذهنی تان، تا حدود زیادی ذهنی هستند. اغلب بر اساس واقعیت ها استوار نشده اند. اینها بر اساس اطلاعات دریافتی شما در مراحل مختلف زندگی هستند و بستگی به این دارند که اطلاعات دریافتی را چگونه پردازش کرده اید. باورهای شما، مثبت یا منفی، در دوران کودکی به کمک دوستان، معاشران، مطالبی که خواندید، تحصیلاتی که کردید و تجربیاتی که کسب نمودید و هزاران عامل دیگر شکل گرفته است.

بدترین باورها، باورهای خود محدود کننده هستند. اگر احساس کنید به شکلی محدود هستید، خواه این محدودیت واقعیت داشته یا نداشته باشد، برای شما شکل حقیقت پیدا می کند. اگر این محدودیت را باور کنید، به گونه ای رفتار می کنید که انگار با نقص و ایرادی رو به رو هستید. غلبه بر باورهای خود محدود کننده و محدودیت هایی که به خود تحمیل کرده اید، اغلب بزرگ ترین مانعی است که میان شما و درک توانمندی های بالقوه ی شما وجود دارد.

(منبع: هدف، برایان تریسی)

ادامه ی مقالات هدف را دنبال کنید…

برچسب ها:

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
با خبرم کن