تشخیص رفتارهای اجتماعی

تشخیص رفتارهای اجتماعی
مجموع 5 از 9 رای

تشخیص رفتارهای اجتماعی

تشخیص رفتارهای اجتماعی

تشخیص اجتماعی بر این عقیده استوار است که دیگران اغلب اوقات با یکی از حالات نفسانی خود با من ارتباط برقرار میکنند که تکمیل کننده آن حالت نفسانی است که من از آن استفاده می کنم. بنابراین با توجه به آن حالت نفسانی که آنها به آن پاسخ می دهند، من می توانم بفهمم با کدام حالت نفسانی ارتباط را شروع کرده ام.

برای مثال، اگر من شما را از حالت نفسانی «والد» خودم مورد خطاب قرار دهم، امکان زیادی دارد که شما از حالت نفسانی «کودک» خود به من پاسخ دهید. اگر من باب مکالمه و ارتباط را از حالت نفسانی «بالغ» خود بگشایم شما هم به احتمال قوی با حالت نفسانی «بالغ» به من پاسخ خواهید داد، و اگر من با «کودک» مطیع و سازگار، خود به طرف شما بیایم، شما ممکن است پاسخ خوبی با «والد» خودتان بدهید.

بنابراین، اگر من متوجه شوم که افراد اغلب اوقات با «کودک» خود به من پاسخ می دهند، دلایل کافی دارم که اغلب اوقات با «والد» خودم با آنها در رابطه قرار میگیرم. ممکن است من رئیس قسمتی باشم که زیر دستانم با من یا به صورت تعظیم و تکریم رفتار کنند و یا این که پشت سر من بدگویی کرده و خرابکاری کنند. هر دوی این وضعیتها نمایانگر پاسخهای «کودک مطیع و سازگار» می باشد. بنابراین، من به احتمال زیاد، بیش از آنکه متوجه باشم با آنها «والد مستبد و کنترل کننده» بوده ام.

اگر بخواهم وضعیت را تغییر دهم باید فهرستی از رفتارهایی که نمایانگر «والد مستبد و کنترل کننده» می باشند و من آنها را در محیط کار اعمال می کردم تهیه کنم. سپس می توانم به جای این رفتارها، رفتارهای «بالغانه» را به کار برم. واکنشهای برخاسته از حالات نفسانی کارکنان نسبت به من این تشخیص رفتار اجتماعی را به من خواهد داد که تا چه حد توانسته ام گرایشهای «والدی» خود را تغییر دهم.

به وضعیت اخیری که یک یا چند نفر از «کودک» خود به شما پاسخ دادند فکر کنید. آنان چه نشانه های رفتاری را نشان دادند که شما تفسیر کردید که در حالت نفسانی «کودک» خود قرار دارند؟

آیا شما از این که از «والد کنترل کننده و مستبد» و یا «والد مهربان و تغذیه کننده» خودتان با آنها برخورد کردید، خواستار ان واکنشها بودید؟ اگر چنین است، به فهرست نشانه های رفتاری مراجعه کنید و ببینید که چگونه سایرین شما را در حالت «والد» دیده و شنیده اند.

چطور می توانستید رفتارهای خود را به نوعی تغییر دهید که آنان تشویق شوند با بخش دیگری از حالات نفسانی خود واکنش نشان دهند؟

همین تمرین را برای وضعیتهای اخیری که یک یا چند نفر با حالت نفسانی «بالغ» یا «والد» خود به شما واکنش نشان داده اند، انجام دهید.

منبع: (تحلیل رفتار متقابل، یان استورات/ون جونز)

ادامه ی مقالات تحلیل رفتار متقابل را دنبال کنید…

برچسب ها:

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
با خبرم کن