تخریب، تمبر و بازی های روانی

تخریب، تمبر و بازی های روانی
مجموع 5 از 7 رای

بازی های روانی

تخریب، تمبر و بازی های روانی

به عنوان کودکانی نوپا، متوجه می شویم که در خانواده ی ما احساسات خاصی تشویق می شوند در حالی که احساسات دیگر منع می گردند. برای به دست آوردن نوازش، ممکن است تصمیم بگیریم که فقط احساسات مجاز را حس کنیم. این تصمیم به طور نا آگاه گرفته می شود. زمانی که ما در دوران بزرگسالی، پیش نویس زندگی خودمان را به اجرا در می آوریم، در واقع به طور مستمر، احساسات واقعی خود را با احساساتی که در دوران کودکی برای ما مجاز بوده اند می پوشانیم. این احساسات جایگزین شده احساسات تخریبی نامیده می شوند. اگر ما احساس سرکوب شده ای را تجربه کنیم و به جای بیان آن، آنرا ذخیره نمائیم، اصطلاحا تمبر جمع کرده ایم.

بازیها عبارتند از یک رشته رفتارهای متقابل تکراری که در آن طرفین رابطه به تجربه ی احساسهای تخریبی خود می رسند. این روند رابطه همیشه شامل «تغییر نقش» است و در آن لحظه ای فرا می رسد که بازیگران، اتفاقی غیر مترقبه، آزاردهنده و ناراحت کننده را تجربه می کنند. افراد از اینکه به بازیهای روانی می پردازند، آگاهی ندارند.

استقلال و خود پیروی

ما به عنوان افراد بزرگسال برای تشخیص توانایی های کامل خود، احتیاج داریم که تصمیمات جدیدی در مورد روشهایی که در دوران کودکی برای رویارویی با زندگی داشته ایم اتخاذ کنیم. زمانی که دریابیم این روش ها دیگر برای ما کارآیی ندارند، ناچاریم که آنها را با روش های جدیدی که کاربرد دارند جایگزین کنیم. به زبان تحلیل رفتار متقابل ما باید از پیش نویس زندگی خود پا را فراتر نهاده و به آنچه استقلال نامیده می شود دست یابیم.

تکنیکها و روش های تحلیل رفتار متقابل به نوعی طراحی شده اند که به افراد کمک می کنند تا به استقلال و خود پیروی دست یابند. این استقلال و خود پیروی از آگاهی، خود انگیختگی، و توانایی برای ایجاد صمیمیت تشکیل شده است و با استفاده از منابع کامل شخصی به عنوان یک فرد بزرگسال، توانایی های او را برای حل مسائل بکار می گیرد.

فلسفه تحلیل رفتار متقابل

تحلیل رفتار متقابل براساس فرضیه های فلسفی خاصی استوار گردیده، این پیش فرض ها، عباراتی درباره ی انسان، زندگی و هدف های تغییر اند.

فرضیه های فلسفی تحلیل رفتار متقابل عبارتند از:

  • “انسانها ذاتا خوب هستند”
  • “همه توانایی فکر کردن دارند”
  • “سرنوشت انسانها به دست خودشان تصمیم گیری شده است و این تصمیمات را می توان تغییر داد”

 پیامد این فرضیه ها، دو اصل اساسی به کارگیری تحلیل رفتار متقابل است:

  • “روش قرارداد بستن”
  • “ارتباط باز و نامحدود”

در مقالات بعد هر یک از این تعاریف را به صورت مفصل تر بیان خواهیم کرد!

منبع: (تحلیل رفتار متقابل، یان استورات/ون جونز)

ادامه ی مقالات تحلیل رفتار متقابل را دنبال کنید…

برچسب ها:

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
با خبرم کن