به باکِ پر ، بنزین نزنید

به باکِ پر ، بنزین نزنید
مجموع 5 از 2 رای

بنزین

چگونه دیگران را آماده کنید تا به حرفهایتان گوش بدهند

شبی در یکی از خیابانهای شهر نیویورک دزدی را دیدم که قصد دزدیدن یک اتومبیل را داشت. از این رو بر سرش فریاد کشیدم تا کارش را متوقف کند. دزد از سرقت اتومبیل منصرف شد. اما وقتی از کنار من می گذشت، مرا به شدت هل داد. من روی زمین افتادم و سرم شکست.
هرطور بود خودم را به بخش اورژانس یک بیمارستان رساندم. چند نفری از پرستاران دور من جمع شدند، یکی کارت شناسایی می خواست، یکی شماره تأمین ملی لازم داشت و بالاخره سومی مرتب درباره کارت بیمه من سؤال می کرد. انگار آنچه از همه اهمیت کمتر داشت سلامتی و سر شکسته من بود. سرانجام کسی پرسید: «خوب، چه اتفاقی افتاد؟ »
وقتی خبرهای مهمی دارید که باید اطلاع بدهید
هر بچه ای که در یک گاراژ کار کند، می داند وقتی باک اتومبیل پر باشد بنزین بیشتری نمی توانید به آن اضافه کنید. بنزین از دریچه باک به روی زمین سیمانی زیر پایتان می ریزد. به همین شکل کسی که با شما حرف می زند معمولا ذهنش پر از چیزها و مطالب دیگر است. ممکن است نگرانیهای مختلف داشته باشد. اگر بخواهید عقاید و نظرات خود را با چنین شخصی در میان بگذارید، نمی تواند مطالب شما را بگیرد. اگر میخواهید حرفی به کسی بزنید، ابتدا ذهن او را خالی کنید. اگر می خواهید به یک باک پر بنزین بزنید، ابتدا باک را خالی کنید.
ابتدا باک را خالی کنید

اگر نیازمند اطلاعاتی هستید، ابتدا به دیگران اجازه بدهید حرفهای خودشان را بزنند، صبر کنید تا ذهنشان خالی شود. وقتی مطمئن شدید باک آنها به اندازه کافی خالی است، حرفهایتان را با آنها در میان بگذارید.

سری مقالات چطور با هر شخصی صحبت کنیم را دنبال کنید.


دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
با خبرم کن