برای زندگی شادتر، راحت آشفته نشوید

برای زندگی شادتر، راحت آشفته نشوید
مجموع 5 از 3 رای

آشفته نشوید

برای زندگی شادتر، راحت آشفته نشوید

یک روز وقتی در کتاب فروشی برای عده ای صحبت می کردم، یکی از آنها از من سوالی جالب پرسید: “یک فرد معمولی را در دو یا سه کلمه چطور تشریح می کنید.” کمی فکر کردم و گفتم: “راحت آشفته می شود.” یک دفعه خدیدند، چون حقیقت این عبارت کوتاه را درک کردند. بله، اکثر ما با هر موردی آشفته می شویم.

آشفته نشدن نتایجی شگفت انگیز دارد. استرس شما را کاهش می دهد. بیشتر پذیرای مردم و حوادث زندگی خود خواهید شد. شادتر خواهد بود. شما و دیگران متقابلا برای یکدیگر جالب توجه می شوید. به دلیل داشتن نقش برتر، الگوی خانواده و دوستان خود خواهید شد.

واکنش های شما کاهش می یابد. زندگی را موضوعی ثقیل نمی دانید و آن را ماجرایی در حال گذر می بینید. خستگی و بی حوصلگی در شما کاهش می یابد. زندگی عادی خود را به تجربه ای استثنایی تبدیل می کنید.

حقیقت موضوع این است که آشفتگی و شادمانی در یک ظرف نمی گنجد. در واقع فرد آشفته در کیفیت زندگی خود دچار سردرگمی عظیم می شود و “از کاه، کوه می سازد” در نتیجه رابطه اش با اطرافیان تضعیف می شود.

برای آنکه خود را از این حالت آزاد سازید باید آن را در اولویت قرار دهید. واکنش های خود به افراد و اتفاقات زندگی را بازبینی کنید و توجه داشته باشید که تا چه حد بی تامل و سریع واکنش نشان می دهید. سپس با خود عهد کنید که به سبب بروز مسائل کوچک به راحتی آشفته نشوید.

آیا می توانید در طی روز خود را حین عصبانیت و ناراحتی غافلگیر کنید (فرض کنید مشغول یک بازی هستید). وقتی خود را در این حالت غافلگیر کردید به خود بگویید: “دوباره از اول شروع می کنم، آسان بگیر!”

به یاد داشته باشید که بیشتر واکنش ها ناخودآگاه هستند، یعنی گاهی متوجه عصبانیت خود نمی شوید. با بذل توجه آگاهانه به این طرز تفکر و واکنش ها، در واقع آنها را ظاهر می کنید و تغییر می دهید.

بیشتر واکنش های ما به اتفاقات زندگی به عادت ها و رفتارهای اکتسابی ما بستگی دارند. اگر تمرین کنیم که خشک و عصبانی باشیم، همانگونه می شویم. البته برعکس آن هم صادق است. با قدری فروتنی و تواضع همراه با توانایی غافلگیر کردن خود در چنین مواقع، اگر واقعا قصد تغییر کردن داشته باشید، حتما به آن می رسید.

برخی افراد را می شناسم که قبلا حساس بودند و به سادگی آشفته می شدند، اما حالا آرام تر و بسیار کارآمدتر شده اند. این روش را حتما امتحان کنید. هرچه واکنش ها و اضطراب های شما بیشتر کاهش می یابند، شادی شما بیشتر خواهد شد و این حالت را به مسخره خواهید گرفت. دست آخر افراد مهم زندگی شما متوجه تغییر مثبت شما می شوند و برای آن ارزش قائل خواهند شد.

(منبع: از کاه کوه نسازید، دکتر ریچارد کارلسون)

ادامه ی مقالات خانواده ی موفق را دنبال کنید…

برچسب ها:

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
با خبرم کن