اعتلای خویشتن : ترفندهای موفقیت ۱۵

اعتلای خویشتن : ترفندهای موفقیت ۱۵
به این مقاله امتیاز دهید

ترفندهای-موفقیت
 • در ادامه ی مقاله ی ترفندهای موفقیت به ترفندهایی می پردازیم که به اعتلای شما می انجامد.

 • ترفند ۱۰۰: به همنوایان بپیوند.
  راز موفقیت دیرپا این است که همه را از حقوقشان آگاه کنید تا اجماع نظر و توافق آرا افزایش بیابد. هیچ چیزی بیشتر از آدمهایی که هماهنگ با هم زندگی نمی کنند ویرانگر موفقیت نیست.
 • ترفند ۱۰۱: گردوخاک را از لباس هایت بتکان.
  برای رسیدن به بالاترین درجات، باید خود را عاری از هر عیب درونی یا بیرونی نشان بکنید.
 • ترفند ۱۰۲: آلوها را نشان بده تا تشنگی را فراموش کنند.
  اگر می خواهید رهبر دیگران باشید و پشتیبانی شان را با خود همراه سازید، باید چیزی را که می خواهند به آنها وعده بدهید. اگر هوشمندانه انجامش دهید، وعدهی پاداش، پیروانتان را دوست شما نگه میدارد.
 • ترفند۱۰۳: به تاج خروس یا دم گاو تبدیل شو.
  اگر هنوز فرصتش را به دست نیاورده اید تا رهبر گروهی بزرگ باشید، کافیست موقتا رئیس گروهی کوچک یا عضوی از گروهی بزرگ بشوید.
 • ترفند۱۰۴: مانتیس، هنگام خوردن ملخ، سراپا هشیار و مراقب پرندگان است.
  هرگز، هرگز، هرگز فراموش کنید که اطرافتان را بپایید؛ حتا اگر قاطعانه و بی تزلزل پیش می روید.
 • ترفند۱۰۵: بدون قانون و قاعده نباش
  هر کاری می کنید نباید بگذارید بدون نظم رخ بدهد. هرچه می خواهید انجام دهید باید قانون داشته باشد.
 • ترفند ۱۰۶: سه مرتبه وارد کلبه شو.
  وقتی وارد خانه ای می شوید که مشاوری در آن سکونت دارد سرتان را باید خم کنید. اگر بار اول شما را به حضور نپذیرفت دوباره و دوباره سعی کنید تا چنان خم شوید که چیزی را که می خواهید به شما بدهد.
 • ترفند ۱۰۷: همه را خوشحال کن.
  والاترین هنر، متحد کردن دشمن و دوست است تا هر دو باور کنند سودی نصیبشان شده.
 • ترفند ۱۰۸: هرگز شیر را با شراب در نیامیز
  برای آن که همه خشنود باشند، باید در جایگاهی که به آن تعلق دارند بمانند. به همین سبب، مدیر باهوش باید مطمئن شود همه به قرعه ی خود راضی اند.

ادامه ی مقالات ترفندهای موفقیت را دنبال کنید.


دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
با خبرم کن