از دیگران تعریف کنید

از دیگران تعریف کنید
به این مقاله امتیاز دهید

تعریف

از دیگران تعریف و تمجید کنید

ارتباط شرایط اجتماعی شما را بهتر می کند. ممکن است کسی بخواهد از لباس شما تعریف کند. کدام جمله تعریفی او را می پسندید؟ «من این لباس شما را خیلی دوست دارم.» یا «این لباس به شما می آید، عالی به نظر می رسید.» برندگان بزرگ کسانی هستند که از مهارتهای ارتباطی خوب برخوردارند. تصور کنید در جایی سخنرانی می کنید و یکی از شرکت کنندگان در جلسه سخنرانی از شما سؤالی می کند. کدام جمله را ترجیح میدهد از شما بشنود؟ «سؤال خوبیست.» یا «شما سؤال بسیار خوبی کردید.»
موفقها کسانی هستند که اشخاص را با تو و شما مخاطب قرار می دهند. به جای اینکه در پایان صحبت خود بگویند: «به این نتیجه می رسیم که…» می گویند: شما به این نتیجه می رسید که…» حتی وقتی با غریبه ها در خیابان صحبت می کنید، از کلمه «شما» استفاده کنید.

یک بار که در سانفرانسیسکو پسرم را گم کرده بودم، از اشخاص مختلف سؤال می کردم تا آدرس پل گلدن گیت را پیدا کنم. از جمله به زوجی که در کنار هم راه می رفتند گفتم: «نمی توانم پل گلدن گیت را پیدا کنم.» زن و شوهر نگاهی به هم انداختند و احتمالا با خود گفتند این توریستها خیلی خنگ تشریف دارند و سرانجام شوهر نگاهی به من انداخت و در حالی که با سرش به جاده ای اشاره می کرد گفت: «از آن طرف.»
من که هنوز راه پل را پیدا نکرده بودم، از کس دیگری پرسیدم: «ببخشید، پل گلدن گیت کجاست؟» بدون اینکه تبسمی تحویل دهد مسیر دیگری را به من نشان داد. بعد به این نتیجه رسیدم که به روش دیگری سؤال کنم. از این رو وقتی به زوج دیگری رسیدم که قدم میزدند، سرم را از پنجره اتومبیل بیرون آوردم و پرسیدم: «مرا ببخشید. آیا شما میدانید پل گلدن گیت کجاست؟» و آنها جواب دادند: «البته.» این سؤال من روی غرور آنها اثر گذاشت. به نظرم رسید که این کلمه «شما» تا چه اندازه مؤثر است. وقتی دیگران را تو یا شما خطاب می کنید، با رغبت بیشتری به شما جواب میدهند.

ارتباط درست
جمله مناسب خود را با کلمه شما یا تو شروع کنید. این گونه بلافاصله توجه طرف مقابل را به خود جلب می کنید. طوری حرف بزنید که روی غرور آنها تأثیر مثبت بگذارید. این گونه بهتر به نتیجه می رسید.

سری مقالات چطور با هر شخصی صحبت کنیم را دنبال کنید


دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
با خبرم کن