اجازه دهید طعم لطف خودشان را بچشند

اجازه دهید طعم لطف خودشان را بچشند
به این مقاله امتیاز دهید

لطف

 چه کنیم که بخواهند کاری برای ما انجام دهند

یکی از مراجعان من به نام سوزان ایوانز صاحب یک بنگاه بزرگ معاملات ملکی است. یک بار که در محل کارش درباره پروژه ای صحبت می کردیم، منشی اش زنگ زد. «میبخشید خانم ایوانز، برادر همسرتان، هری پشت خط است.»
خانم ایوانز تبسمی کرد: «بله حتما ارتباط را وصل کن.» بعد در حالی که از من معذرت خواهی کرد، گوشی تلفن را برداشت. چند لحظه ای از اتاق او بیرون رفتم تا خلوت بیشتری داشته باشد.
وقتی به داخل اتاق برگشتم، او گفت: «بله حتما، بگو با من تماس بگیرد.» و بعد گوشی تلفن را گذاشت. او گفت برادر شوهرش بود ظاهرا پسرخاله ای دارد که در ایستگاه تحویل سوخت کار می کند و حالا راغب است که در بنگاه معاملات ملکی کار کند. و بعد اشاره کرد: «مرد جوان قرار است به من زنگ بزند تا اگر توانستم کمکی به او بکنم.» به روشنی مشخص بود که دوست دارد کاری برای برادر شوهرش انجام دهد. ما به صحبتهایمان ادامه دادیم.

چهار دقیقه ای بیشتر نگذشته بود که منشی دوباره زنگ زد. «خانم ایوانز، کسی به نام سونی لیکر می خواهد با شما صحبت کند، می گوید پسرخاله برادر شوهر شماست و قرار است به شما زنگ بزند.» دوستم از اینکه برادر شوهرش اینهمه سریع عمل کرده بود، حیرت زده شده بود. برادر شوهرش با پسرخاله اش تماس گرفته بود که هر چه سریع تر با دوست من جلسه ای داشته باشد. پسر خاله برخلاف برندگان بزرگ مرتکب اشتباه شده بود. برندگان می دانند وقتی کسی به شما لطفی می کند، فورا از جایتان نپرید. به کسی که قرار است به شما لطف کند مهلتی بدهید تا از کاری که برای شما می خواهد بکند احساس خوشایندی داشته باشد.
برای اینکه این اتفاق نیفتد، برادر شوهر دوستم باید یک روز صبر می کرد و خبر را روز بعد به پسرخاله اش میداد. گاه برقراری تلفن فوری لازم است اما نه در زمانی که کسی به شما قول کمک داده است.

اجازه بدهید طعم خوش لطفشان را بچشند

هرگاه دوستی قول می دهد که لطفی در حق شما بکند، به او فرصتی بدهید که از کاری که می خواهد بکند لذت ببرد. چه مدتی؟ دست کم ۲۴ ساعت.

سری مقالات چطور با هر شخصی صحبت کنیم را دنبال کنید.


دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
با خبرم کن