ششمین استارتاپ گرایند با برگزاری ماهان و ایده پردازان

همه ما میدانیم که گرفتن کد تخفیف شیرین‌ترین بخش استفاده از فروشگاه‌های دیجیتالی است که اخیراً در برخی از فروشگاه‌های واقعی هم دیده می‌شود. در حقیقت این کد همان کارت تخفیف قدیمی است که تبدیل…

با وجود اینکه استراتژی تخفیف یک استراتژی جدید نیست، اما یک راهکار مؤثر است و بازاریابان علاقه زیادی به استفاده از آن دارند. البته مشکلی که در استفاده از تخفیف گذاری وجود دارد این است…

Page 1 از 11