ایده پردازان ۳۷ (۱): از کارگاه چوب بری تا تجهیز شرکت ها

داستان های یک مدیر مارکتینگ تجربه ی ۲: چطور هوشمندانه شکست بخوریم؟ شکست خیلی عالیه اما تا زمانی که نابود نشویم! در آن زمان چون پشتوانه ی مالی زیادی نداشتم، یک شکست کوچک آسیب بسیار…

Page 1 از 11