ایده پردازان ۳۷ (۱): از کارگاه چوب بری تا تجهیز شرکت ها

فرآیند توانمندسازی عبارت است از دادن محدوده و قدرت بیشتر به افراد برای اعمال کنترل بر کار و تقبل مسئولیت، که به معنای دادن استقلال و خودگردانی بیشتر به افراد است؛ اینکه به آن‌ها اجازه…

Page 1 از 11