اولین startup grind ایران با برگزاری ماهان و ایده پردازان

این قسمت با الوپیک

چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶

تیم برنامه اینترنتی ایده‌پردازان استارت‌آپ موفق الوپیک را برای قسمت بیست و سوم انتخاب کرده است. دیروز ۲۴ بهمن ۹۶ سری به الوپیک زدیم تا دلیل رشد و موفقیتش را بدانیم. داستان از آنجا آغاز…

Page 1 از 11