ایده پردازان ۳۷ (۱): از کارگاه چوب بری تا تجهیز شرکت ها

هنگامی که می‌دانید رئیس شما راه خطا می‌رود، آیا باز هم او را تأیید می‌کنید؟ یک ضرب‌المثل قدیمی می‌گوید: همیشه حق با رئیس نیست، ولی همیشه او رئیس است. پیامی که در این ضرب‌المثل نهفته…

Page 1 از 11