دومین برنامه startup grind با برگزاری ماهان و ایده پردازان

برندسازی شخصی : داستان خود را بنویسید (۳)
مقدماتی چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷

برندسازی شخصی : داستان خود را بنویسید (۳) اعتماد سازی با داستان یکی از راه های ایجاد اعتماد، داستان گفتن است. داستان گفتن، این اجازه را به شنونده ها می دهد که خودشان تصمیم بگیرند…

احساسهای تخریبی، احساسهای اصیل و حل مسئله
مقدماتی چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷

احساسهای تخریبی، احساسهای اصیل و حل مسئله اگر احساسهای تخریبی همیشه به عنوان احساس بد تجربه نمی شوند، پس چه اهمیتی دارد که احساسهای تخریبی را از احساسهای اصیل تشخیص دهیم؟ پاسخ این است: بیان…

بهترین روش ها برای مرتب کردن وسایل (۳)
مقدماتی سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷

بهترین روش ها برای مرتب کردن وسایل (۳) از اثر صندوقچه ی گنج استفاده کنید جعبه ها و محفظه هایی برای نگهداری وسایل تان بخرید. به قیمت آنها، هنگام خرید توجه نکنید، فقط به دنبال…