اولین startup grind ایران با برگزاری ماهان و ایده پردازان

برندسازی شخصی : پیام رسانی با ابزار کسب و کار
مقدماتی شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

برندسازی شخصی : پیام رسانی با ابزار کسب و کار از ابزار کسب و کار خود می توانید خیلی استفاده های بهینه داشته باشید که یکی از آنها پیام رسانی با ابزار کسب و کارتان…

مبحث خلاقیت و نوآوری در تبلیغات
مقدماتی شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

مبحث خلاقیت و نوآوری در تبلیغات چرا کوکاکولا دوباره این شعار تبلیغاتی خوبش یعنی “نوشابه ی اصل و واقعی” The real thing را احیا نمی کند؟ مسئولان اجرای برنامه های تبلیغاتی، همیشه مخالف این روش هستند،…

قدرت زمان : اهداف باید با ارزش باشند
مقدماتی شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

قدرت زمان : اهداف باید با ارزش باشند اهداف ارزشمندی برای خودتان تعیین کنید که در شما آرزوی رسیدن به آن ها وجود داشته باشد. هر انگیزه ای مستلزم برخورداری از یک عنصر انگیزه بخش…