پرسش و پاسخ با مدیران ایده پرداز

رید هافمن و ده قانون موفقیت او (۳)
مقدماتی جمعه ۲۰ مهر ۱۳۹۷

در ادامه سری مقالات رید هافمن و ده قانون موفقیت او مطلب زیر را دنبال کنید. ۷- مشتاق باشید اهداف متعالی داشته باشید، اما مراقب اعتمادها و باورهای کورکورانه در نظریه های خود باشید. این…