ایده پردازان ۳۷ (۱): از کارگاه چوب بری تا تجهیز شرکت ها

بازاریابی محتوایی :کلاه روزنامه نگاری بر سرخود بگذارید
مقدماتی شنبه ۱ دی ۱۳۹۷

بازاریابی محتوایی :کلاه روزنامه نگاری بر سر خود بگذارید راحت ترین راه برای شناخت شخصیت مخاطب هدف بازاریابی محتوایی، پرسیدن سوالات زیر است: ۱.او چه کسی است؟ این فرد زندگی روزمره ی خود را چگونه…