اجلاس مدیران عامل ارشد و رهبران کسب و کار ماهان سال ۹۷

بیاموزید چگونه خشم دیگران را کنترل کنید
مقدماتی شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۷

بیاموزید چگونه خشم دیگران را کنترل کنید موقعیت هایی پیش می آید که شما دیگران را می رنجانید. در حقیقت ممکن است یک بازیگر قانون بودن برای آنها آزار دهنده باشد، ولو کوچک ترین آگاهی…

کودکان خود را تشویق کنید کسل و بی حوصله باشند!
مقدماتی شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۷

کودکان خود را تشویق کنید کسل و بی حوصله باشند! برای والدین، کمتر حرفی مانند شنیدن این کلمات از زبان فرزندان: “حوصله ام سر رفته” یا “کاری ندارم انجام بدهم.” ناراحت کننده است. به خصوص…

انواع وفاداری مشتری
مقدماتی پنجشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۷

انواع وفاداری مشتری وفاداری مشتری موضوع پژوهش های بسیاری بوده است. یکی از انواع وفاداری ها، وفاداری رفتاری (Behavioral Loyalty) است. در این نوع وفاداری، مشتری به صورت عملی سنجیده می شود، یعنی هنگامی که…