اجلاس مدیران عامل ارشد و رهبران کسب و کار ماهان سال ۹۷

برندسازی شخصی: علائق شما کلی است یا خاص؟
متوسط یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷

برندسازی شخصی: علائق شما کلی است یا خاص؟ چیزهایی که به آن‌ها علاقه یا اشتیاق دارید، شما را برمی‌انگیزد که انرژی‌تان را برای آن‌ها صرف کنید. علائق شما تعیین می‌کنند که وقت‌تان را چطور بگذرانید….

پیش نویس زندگی به وسیله والدین تقویت می گردد
مقدماتی یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷

پیش نویس زندگی به وسیله والدین تقویت می گردد اگرچه والدین نمی توانند تعیین کننده تصمیمات پیش نویس زندگی کودک باشند، با وجود این می توانند اثرات بسیار مهمی را بر این تصمیمات بگذارند. از…

شرکت هایی که توسط شرکت های بزرگتر، قورت داده شدن!
مقدماتی شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

شرکت هایی که توسط شرکت های بزرگتر، قورت داده شدن! زمانی قرار بود ما برای دو شرکت اینترنتی که اصل مهم “اول روابط عمومی و دوم تبلیغات” را رعایت نکرده بودند، ارزیابی بهره برداری شغلی…

روش سخنرانان بزرگ
مقدماتی شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

چگونه از روشهای سخنرانان الهام بخش برای داشتن مکالمه بهتر استفاده کنید می گویند قلم از شمشیر قدرتمندتر است. بله، همین طور است. اما زبان از قلم هم قدرتمندتر است. زبان ما می تواند جمعیت…