اجلاس مدیران عامل ارشد و رهبران کسب و کار ماهان سال ۹۷ (۲)

زمانی که یک بازدارنده بازدارنده دیگری را می پوشاند
مقدماتی دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷

زمانی که یک بازدارنده بازدارنده دیگری را می پوشاند جک کودکی است که پیام بازدارنده ی «وجود نداشته باش» را از مادرش گرفته بود اما این تنها بازدارنده نبود. او بازدارنده «نزدیک نشو» را نیز…

کارمندان بدقلق: روی تعامل خلاق سرمایه گذاری کنید
مقدماتی یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷

کارمندان بدقلق: روی تعامل خلاق سرمایه گذاری کنید این اصطلاح که توسط جری هیرشبرگ، رئیس شرکت بین المللی طراحی نیسان، ابداع شد؛ مبتنی بر این است که گروه ها معمولا، وقتی ایده های بیشتر و…

بازاریابی محتوایی: محتوا بعنوان یک دارایی
مقدماتی یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷

بازاریابی محتوایی: محتوا بعنوان یک دارایی آیا بازاریاب ها، بازاریابی محتوایی را نوعی از دارایی های خود می دانند؟ پاسخ منفی است. تقریبا همه جا این چنین است. بازاریاب ها، بازار یابی محتوایی را بعنوان…

چگونه پیام بگذاریم
مقدماتی یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷

چگونه پیام بگذاریم تأثیری که در ده ثانیه نخست روی دستگاه پیامگیر تلفن می گذارید نقش تعیین کننده دارد. اشخاص حرفهای یک نامه ضعیف و بی حالت و از قیافه افتاده برای اشخاص بزرگ نمی…