محتوای تولید شده توسط وحید خسروی

تا به حال 2 محتوا توسط وحید خسروی منتشر شده است.
کاری کنیم که دیگران نمی‌کنند و کاری کنیم که دیگران…
مقدماتی سه شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۶

قطعا در دنیای کسب و کار ایران، عده زیادی از کسب و کارها را می‌بینید که در حال سقوط هستند و بسیاری از این بنگاه های اقتصادی در حال تعطیلی هستند، اما عده عدد شماری…