محتوای تولید شده توسط آتنا نحوی

تا به حال 567 محتوا توسط آتنا نحوی منتشر شده است.
مشتری مداری :عوامل موثر برکیفیت خدمات و خدمات پشتیبانی‌مشتری(۱)
مقدماتی دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷

مشتری مداری :عوامل موثر بر کیفیت خدمات و خدمات پشتیبانی مشتری (۱) خدمات پشتیبانی مشتری دو گونه اند: خدمات جانبی به مشتریان خدمات پس از فروش انتظارات مشتری یک بُعدی نیست بلکه به مجموعه ای…

بازاریابی محتوایی :محصول محتوای ایده آل
مقدماتی دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷

بازاریابی محتوایی :محصول محتوای ایده آل جیسون کالاکانیس Jason Calacanis، اغلب درباره ی آنچه که معتقد است محصول محتوایی ایده آل است، که باید اینگونه باشد: پیوسته Real time واقع محور Fact driven content بصری…

از خوب به عالی :تواضع تاثیرگذارِ رهبران سطح پنجم
مقدماتی یکشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷

از خوب به عالی :تواضع تاثیرگذارِ رهبران سطح پنجم در مقابل شرکت های هم تراز، مدیران شرکت های رهسپار تعالی، هرگز در مورد خودشان صحبت نمی کنند. ما در طول مصاحبه با چند تن از…