محتوای تولید شده توسط آتنا نحوی

تا به حال 175 محتوا توسط آتنا نحوی منتشر شده است.
بازاریابی ویروسی (داستان سازی ۱)
مقدماتی پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷

داستان سازی جنگ، ده سال متوالی ادامه داشت. اودیسه برای پایان دادن به این محاصره ی بی نتیجه، نقشه ی مکارانه ای کشید. یونانیان، اسب چوبی غول پیکری ساختند و زبده ترین جنگجویان شان را…

چه زمانی و چگونه باید در بحران واکنش نشان دهیم؟
مقدماتی چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷

چه زمانی و چگونه باید در بحران واکنش نشان دهیم؟ سعی کنید با استفاده از ایمیل و نظر دهی به مردم پاسخگو باشید. نظرات خود را هر جای ممکن پخش ویروسی کنید. از دوستان و…

هر طور عمل کنید، مردم شما را همانگونه می پذیرند!
مقدماتی سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷

هر طور عمل کنید، مردم شما را همانگونه می پذیرند! مانند یک مدیر کل عمل کنید، مردم هم شما را همان گونه می پذیرند. مانند یک کارمند جزء رفتار کنید. مردم هم شما را آن…