محتوای تولید شده توسط علیرضا

تا به حال 651 محتوا توسط علیرضا منتشر شده است.
دینامیت موفقیت: اسرار انجام کارها و نقطه آغاز
مقدماتی یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷

دینامیت موفقیت: اسرار انجام کارها و نقطه آغاز  آنهایی که بزرگی و عظمت می یابند، اسرار انجام کارها را می دانند. برای مثال می توان به داستان پدری روحانی به نام «جیمز کلر» اشاره کرد….

رابطه مستقیم انضباط فردی و موفقیت شخصی
مقدماتی یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷

رابطه مستقیم انضباط فردی و موفقیت شخصی موفقیت شما در زندگی بیشتر به شخصیت تان بستگی دارد تا کارهایی که انجام میدهید یا چیزهایی که کسب می کنید. ارسطو می گوید: «هدف نهایی زندگی، رشد…

دینامیت موفقیت: ثروتمندشدن با بینش‌قوی و خلاقیت
مقدماتی شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۷

دینامیت موفقیت: ثروتمند شدن با بینش قوی و خلاقیت در ۱۸۶۹، «کوکوچی میکی موتوی» یازده ساله، در شهر توبای ژاپن، بعد از پدر مجبور به ادامه حرفه وی به عنوان تولید کننده رشته فرنگی شد،…

دینامیت موفقیت: توانایی دیدن آینده
مقدماتی جمعه ۱۲ بهمن ۱۳۹۷

دینامیت موفقیت: توانایی دیدن آینده توانایی دیدن آینده، یکی از مهارت های خیره کننده ذهن انسان و مغز اوست. درست در مرکز ایالت فلوریدا، شهری وجود دارد به نام «وینترهاون» که در اطرافش کشاورزی و مزرعه…