محتوای تولید شده توسط علیرضا

تا به حال 651 محتوا توسط علیرضا منتشر شده است.
دینامیت موفقیت : می توان شادی را جذب کرد
مقدماتی یکشنبه ۴ فروردین ۱۳۹۸

دینامیت موفقیت : می توان شادی را جذب کرد «آبراهام لینکلن» گفته است: « اعتقاد من این است که افراد، به هر میزان که بخواهند، می توانند خوشبخت باشند.» تفاوت کوچکی میان افراد وجود دارد،…