نظریه بازاریابی

نظریه بازاریابی
مجموع 5 از 1 رای

بازاریابی
آشفتگی در نظریه بازاریابی

شما با جست و جو در اینترنت در مورد نظریه های بازاریابی، اگر با هزاران مرجع و منبع روبه رو نشوید، لااقل صدها مرجع خواهید یافت. اگر در پی مفهوم این واژه باشید، در خواهید یافت که لغت بازاریابی، از فروش تا ارتقا و پیشبرد عمومی معنا می دهد. اگر به آگهی های استخدامی تحت عنوان «مدیر بازاریابی» نگاهی بیندازید، در می یابید که آگهی دهندگان بیشتر به مدیر فروش نیاز دارند تا به مدیر بازاریابی. واژه بازاریابی نیز، مانند بسیاری از واژه های دیگر، بدون توجه به یک بافت معنایی، نسبتا مفهومی بی معناست.

بسیاری از آنها بر هدفهای پیچیده و دست نیافتنی تمرکز دارند. بیشتر بنگاه های کوچک تا متوسط منابع کافی مثل پول، کارکنان و زمان لازم را برای اجرای طرح هایی که ممکن است نیاز به همکاری وسیعی داشته باشند، ندارند؛ در حالی که این طرحها در شرکتهای بزرگ به دلیل توانایی در منابع، قابلیت اجرا پیدا می کند؛

بنابراین اساسا اجرایی شدن این طرحها، نه تنها به دلیل نظریات ارائه شده، بلکه به دلیل وجود منابع قدرتمند است که البته ممکن است در بنگاههای کوچک و متوسط چنین منابعی در دسترس نباشند. بازاریابی برای یک ماشین خشکشویی منطقه ای، ضرورت و اساسا متفاوت از بازاریابی برای یک کارخانه، وسایل و تجهیزات بین المللی است؛ بنابراین بسیاری از کتاب های نظری بازاریابی یک برنامه عملی برای تجارت های کوچک تا متوسط ارائه نمی دهند. اگرچه کتابهای بسیار خوبی در مورد نظریه های بازاریابی منتشر شده که برای خواندن و بحث بسیار جالب هستند، ولی در مجموع و به طور کلی، بسیار مهم خواهد بود تا بر بازاریابی و توسعه یک برنامه عملی که مناسب تجارت شما باشد، تمرکز کنید.

اگرچه موضوع بازاریابی جنبه های مورد بررسی زیادی دارد، ولی بسیار ضروری است تا بازاریابی را به صورت کاربردی و عملی تعریف کنیم. چهار P بازاریابی که از دهه ۱۹۶۰ به کار گرفته شده اند، هم حیطه بازاریابی و هم حیطه فردی تمرکز را توصیف می کنند. آنها قیمت ، محصول  (خدمات)، مکان  (روش توزیع و ارتقا و ترویج (از جمله فروش، بسته بندی، تبلیغ و ابزارهای دیگر را در بر می گیرند. هر کدام از این حیطه ها برای برنامه ریزی به یک نسبت اهمیت دارند و هر حیطه باید به طور کامل بررسی و اجرا شوند تا برنامه موفق شود.

گرچه ممکن است برخی از افراد چهارچوب های بازاریابی دیگر و یا ماتریس توسعه مفصل تری را پیشنهاد دهند؛ چهار P یک چهارچوب عملی و کاملا مؤثر با قابلیت اجرا، برای برنامه ریزی است. از طریق فرایند به کارگیری و اجرای چهار P خواهید توانست برنامه بازاریابی خود را شکل دهید.

 منبع: برنامه ریزی بازاریابی استراتژیک برای کسب و کارهای کوچک تا متوسط (دیوید دبلیو اندرسون)