ایده پردازان ۳۷ (۱): از کارگاه چوب بری تا تجهیز شرکت ها

گاو بنفش: خدمات پستی ایالات متحده
مقدماتی پنجشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۷

گاو بنفش: خدمات پستی ایالات متحده سازمانهای بسیار محدودی هستند که مثل خدمات پستی ایالات متحده چنین شنوندگان ترسویی دارند. از آنجا که خدمات پستی، تحت سلطه ی مشتریان بزرگ و محافظه کار است، نوآوری،…

شناخت افراد کنترل گر : بی مسئولیتی در برابر رفتار
مقدماتی پنجشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۷

شناخت افراد کنترل گر : بی مسئولیتی در برابر رفتار  در حالیکه به سادگی و بی دقتی تظاهر می کند ، پیام هایش را در پوشش رک و راست بودن منتقل می کند.(وای ببخشید از…

تغییر نگرش ها در شرق اروپا
مقدماتی چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷

تغییر نگرش ها در شرق اروپا اخیرا از صوفیه ی بلغارستان برگشتم. در آنجا حدود ۲۰۰۰ نفر با پرداخت مبلغ ناچیزی در حد توان خودشان به کارگاه موفقیت من آمده بودند. وقتی در مسکو برنامه…

دینمیت موفقیت: احتیاج، نگرش ذهنی مثبت و ایجاد انگیزه
مقدماتی چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷

دینمیت موفقیت: احتیاج، نگرش ذهنی مثبت و ایجاد انگیزه کلمه ای وجود دارد که در صورت استفاده به همراه نگرش ذهنی مثبت می تواند دستیابی به هدف را در پی داشته باشد و وقتی هم…

بازاریابی محتوایی: مدیریت فرآیند خلق محتوا(۱)
مقدماتی چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷

بازاریابی محتوایی: مدیریت فرآیند خلق محتوا (۱) خیلی از برندها سال هاست که به خواست ناشران، محتواهای خوب و کامل را تولید می کنند؛ اما متاسفانه بسیاری دیگر از برندها هنوز برای نشر محتوای خود…