پرسش و پاسخ با مدیران ایده پرداز

تبلیغات و جوایز
مقدماتی پنجشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۷

تبلیغات و جوایز اگر می خواهید آژانس تبلیغاتی شما موفق باشد، هیچ چیز مهم تر از جایزه بردن نیست. این موضوع درباره ی سازندگان آگهی تبلیغاتی هم صدق می کند. مراسم جایزه ی شیر طلایی…