ایده پردازان ۲۸(۱): دیرین دیرین شدن به چه قیمتی؟!

بازاریابی ویروسی (زنجیره ها ۱)
مقدماتی شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷

در ادامه ی سری مقالات بازاریابی ویروسی ؛ امروز به بررسی یکی دیگر از فاکتورها، می پردازیم.اگر فاکتورهای قبلی را مطالعه نکردید پیشنهاد می شود قبل از خواندن این بخش، مقالات قبل را مطالعه کنید. زنجیره ها…

سخنگو بودن رهبر
مقدماتی دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷

برای رهبر شدن، نیازی نیست که دانشمند متخصص سفینه های فضایی یا جراح مغز باشید؛ تنها هوشمند بودن کافیست. یکی از جنبه های مهم هوشمندی رهبران این است که می توانند اطلاعات محدود را بگیرند…