محتوای تولید شده توسط نیلوفر محسنی

تا به حال 192 محتوا توسط نیلوفر محسنی منتشر شده است.
آیا اقدام به پرورش خلاقیت در سازمان کرده‌اید؟
مقدماتی یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶

اگر کارکنانتان ایده‌های خلاق ندارند باید نگاهی به فرهنگ حاکم بر شرکت خود بیندازید. آیا ایده‌های بزرگ را با نادیده گرفتن یا انتقاد کردن سرزنش می‌کنید؟ یا اینکه، با تشویق افراد برای ارائه‌ی بهترین روش…

چگونه انتقاد کنیم؟
مقدماتی یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶

روی حقایق تکیه کنید، نه احساسات نگویید،”تو همیشه تأخیر داری، و من از این مسئله خسته شده‌ام.” بگویید، “به خاطر اینکه این اواخر با تأخیر حاضر می‌شوی، نگرانت شده‌ام. صبح روزهای هشتم، یازدهم و هفدهم…

کار و تفریح ؟
مقدماتی شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶

آیا واقعاً می‌شود این دو با هم سازگار باشند؟ البته که می‌شود! اجرای هر یک از ایده‌های کم هزینه برای تفریح کارکنان، می‌تواند روحیۀ گروه را برانگیزاند. خوش گذراندن با کارکنان حتی خلاقیت را هم…

آیا این فرد مناسب کار شماست یا نه؟
مقدماتی شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶

پیدا کردن کارکنان خوب کار ساده‌ای نیست. پس از حذف همه کاندیداهایی که واجد شرایط نبودند، باید دریابید آیا متقاضیان دیگر می‌توانند واقعاً از پس کار برآیند، یا خیر. اما حتی اگر از این امتحان…