اجلاس مدیران عامل ارشد و رهبران کسب و کار ماهان سال ۹۷

نظریات اساسی تحلیل رفتار متقابل پایه و اساس نظریه تحلیل رفتار متقابل مبتنی بر چند نظریه کلیدی است، که این نظریات تحلیل رفتار متقابل را از سایر دیدگاههای روانشناسی متمایز می سازند. در مقالات آینده…

تحلیل رفتار متقابل چیست؟ تحلیل رفتار متقابل نظریه ای است در مورد شخصیت و روش منظمی است برای روان درمانی به منظور رشد و تغییرات شخصی. این تعریفی است که بوسیله انجمن بین المللی تحلیل…

Page 19 از 19« اول...10...1516171819