اولین جشنواره دیمارک (با برگزاری مرکز سمینارهای کسب و کار ماهان)

آسیب شناسی ساختاری تاکنون به این نتیجه رسیده ایم که می توان محتوای یک حالت نفسانی را با وضوح از یک حالت نفسانی دیگر تمیز و تشخیص داد و همچنین به این نتیجه رسیده ایم…

تئوری انرژی اریک برن

جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷

تئوری انرژی اریک برن اریک برن در مورد زمانی که ما قدرت اجرایی و احساس خود واقعی را از یک حالت نفسانی به حالت نفسانی دیگری تغییر وضعیت میدهیم، توصیف تئوریکی ارائه میدهد. برن، فرضیات…

ناهمخوانی و ناهماهنگی در حالات نفسانی واضح است که این تقسیم بندی بین خود واقعی و خود عملی برای تشخیص حالات نفسانی مشکلات بیشتری می آفریند. از آنجائیکه آن حالت نفسانی که دارای قدرت اجرایی…

خود عملی و خود واقعی

چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷

خود عملی و خود واقعی به منظور ساده بیان کردن حالات نفسانی، در مباحثمان، تاکنون فرض کرده ایم شخص در هر زمان فقط می تواند در یک حالت نفسانی باشد. واقعیت امر این است که این…

تشخیص پدیدار شناختی حالت نفسانی گاهی اوقات ممکن است به جای به یاد آوردن گذشته، آن گذشته را دو مرتبه به تجربه در آورم. اریک برن اینطور می نویسد که «… اعتبار پدیدار شناختی تنها…

تشخیص رفتارهای اجتماعی

یکشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۷

تشخیص رفتارهای اجتماعی تشخیص اجتماعی بر این عقیده استوار است که دیگران اغلب اوقات با یکی از حالات نفسانی خود با من ارتباط برقرار میکنند که تکمیل کننده آن حالت نفسانی است که من از آن…