اجلاس مدیران عامل ارشد و رهبران کسب و کار ماهان سال ۹۷ (۲)

شرایط شکست شرکت ها کالینز مراحل سقوط شرکت ها را به ترتیب زیر نام می برد مرحله ی اول: غرور ناشی از موفقیت مرحله ی دوم: پیشروی بدون انضباط مرحله ی سوم: انکار خطر و…

قد ی که احتیاج است چیزهایی که برای ادامه ی حیات و موفقیت کسب و کار لازم است اگر در هر شهربازی، کنار قطار وحشت قدم بزنید و نگاهی به چپ بیندازید یا راست، یعنی…

اهمیت تعامل درون گروهی همان طور که اندی گرو- مدیرعامل سابق اینتل – می گوید: «فقط بدگمانی دوام می آورد.» با چنین تغییرات عظیمی، تنها راه بقا، اتخاذ رویکردی تازه به برنامه ریزی برای نوآوری…

چشم انداز سازمان چیست؟ راز موفقیت یک گروه یا شکست گروه دیگر چیست؟ می توان گفت راز کار در نگاهیست که به مقصد و مسیر دستیابی به آن دارند. این امر به معنای برخورداری از…

مدیریت از طریق تغییر

یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷

مدیریت از طریق تغییر تغییر و تحول در شرکت های موفق، دائمی است.تحول ممکن است به معنی تحول شیفت های روزانه، پیشنهاد ایجاد سیستم خدمات مشتریان ۲۴ ساعته، آزمودن برخی راه های دیگر برای سبقت…

مراحل چهارگانه ی تغییر

یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷

در مقاله ی قبل “مدیریت از طریق تغییر“،در مورد ضرورت تغییر برای پیشرفت هر سازمانی سخن گفتیم. در اینجا مراحل چهارگانه ی تغییر را بیان می کنیم که هر مدیر موفقی می تواند با دانستن…

Page 1 از 212