اجلاس مدیران عامل ارشد و رهبران کسب و کار ماهان سال ۹۷ (۲)

بُعد جدیدی از ثروت (۳)

یکشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۷

بُعد جدیدی از ثروت (۳) برای دیگران بهترین ها را آرزو کنید به داشته های دیگران غبطه نخورید. آرزو کنید دارایی هایشان بیشتر شود. برای آنها آرزوی سلامتی و ثروت کنید. این موضوع بیشتر از…