اولین startup grind ایران با برگزاری ماهان و ایده پردازان

به فکر فرو رفتن

یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷

به فکر فرو رفتن از جمله حرکاتی که معمولا از آنها به غلط برداشت می شود آنهایی اند که تفکر عمیق را نشان می دهند. “مجسمه ی متفکر”، ساخته ی آگوست رادین نمونه ی بارزی…

ابراز خستگی و بی حوصلگی وقتی کسی احساس کسالت می کند، سرش را به دستش تکیه می دهد. پلک هایش نیمه باز است و قبل از اینکه متوجه شوید، شروع به چرت زدن می کند….

نگه داشتن سر برای کسب آرامش

چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷

نگه داشتن سر برای کسب آرامش خاطره ی در آغوش گرفتن  و آرام شدن هنگام ناراحتی، از زمان نوزادی و کودکی تا به حال در ذهن باقی مانده است. هنگامی که پشت گردن مان را…

حرف های در گوشی

سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷

حرف های در گوشی افرادی که سرشان را نزدیک هم قرار می دهند، وجود رابطه ی بین یکدیگر را نشان می دهند و در آن میان جایی برای کس دیگری نیست. نزدیکی جسمی، پیوند فکر…

خم و کج کردن سر

یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷

خم و کج کردن سر چه این حرکت را خم کردن بنامیم و چه کج کردن، وقتی انسان ها و حیوانات چیزی را می شنوند که توجه شان را به خود جلب می کند، سرشان…

دست کشیدن به سر

شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۷

دست کشیدن به سر سر حساس ترین و آسیب پذیرترین بخش بدن است که مهم ترین ارگان های حسی بدن در آن قرار دارند. دست قسمتی از بدن است که می تواند بیشترین آسیب را…