ایده پردازان ۴۰(۲): یکتانت بزرگترین پلتفرم تبلیغاتی

پیش بینی حرکات

دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷

پیش بینی حرکات حرکت را می توان با حرکت موزون یکی دانست. این تشبیه چیزی فراتر از صِرف خودِ حرکات است و زمان بندی را نیز در بر دارد. با پیش بینی و به خاطر…

بیشترین بهره بردن از زبان بدن انسان های موفق می دانند که چگونه از بدن شان برای بیشترین تاثیرگذاری بهره ببرند. آنها صاف می ایستند، سینه شان مانند کتابی با ارزش گشوده است، لبخندی بر…

حرکات جهانی

شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷

حرکات جهانی حرکات جهانی، مانند سرخ شدن از خجالت و لبخند زدن و گشادی چشم ها هنگام ترس، در تمام فرهنگ های جهان یک معنا دارد. این حرکات ریشه در ساختار زیست شناسی بشر دارد…

حرکت جایگزینی

پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷

حرکت جایگزینی وقتی هیجانات متناقضی را در خود احساس می کنید، ممکن است سرگرم حرکاتی شوید که هیچ ربطی به مقاصد فعلی شما ندارند. این رفتارها اغلب خود به خود انجام می شودند و برای…

حرکات امضایی

سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷

حرکات امضایی: حرکات و اشاراتی که هویت شما را تعریف می کند حرکت امضایی، حرکتی معمولی است که شما آن را به شیوه ی خاصی انجام می دهید و با آن شناخته می شوید. کسی…