الوپیک ، اولین پیک موتوری آنلاین ایرانی

بسیاری از مردم تصور می‌کنند که ((مهارت گوش دادن)) دارند، در حالی که آن‌ها تفاوت بین شنیدن و گوش دادن را نمی‌دانند. تفاوت در چیست؟ شنیدن، تنها گرفتن ارتعاشات صداست. گوش دادن عبارت است از…

هنر خوب گوش دادن

چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶

بررسی‌های مختلف نشان داده است کارکنان سازمان‌ها بین ۴۰ تا ۸۰ درصد از وقت خود را برای برقراری ارتباط صرف می‌کنند، اما نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد که کارکنان تنها از حدود ۲۵ درصد توانایی…

استرس چگونه بر محیط کار اثر می‌گذارد؟ استرس روی سازمان‌ها و افراد موجود در آن تأثیر می‌گذارد. تأثیر استرس سازمانی با افزایش میزان کارگریزی، تعویض زود هنگام کارکنان، ارتباط نامناسب با ارباب رجوع، کاهش میزان…

پنج باور در یادگیری و آموزش کارکنان ۱. قبول این واقعیت که هر فرد می‌تواند یاد بگیرد: با قبول چنین اصلی، اعتقاد به این باور نادرست که به کارمندان مُسن و آمادۀ بازنشستگی، نمی‌توان مهارت‌های…

Page 1 از 512345