ایده پردازان ۲۸(۱): دیرین دیرین شدن به چه قیمتی؟!

توجیه نکنید و دلیل نیاورید دومین مسبب احساسات منفی، دلیل آوردن است. وقتی شما توجیه می کنید، می خواهید دلایل جامعه پسندی برای یک اقدام ضد اجتماعی ارائه دهید. برای اینکه کارتان را توجیه کنید…

بزرگترین دشمنان شما

پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷

بزرگترین دشمنان شما بزرگ ترین دشمنان موفقیت و خوشبختی، انواع احساسات منفی هستند. احساسات منفی شما را زمین گیر می کنند، شما را از پای درمی آورند و همه شادی و لذات زندگی شما را…

الگوی موفقیت کافه تریا

چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷

الگوی موفقیت کافه تریا نقطه ی شروع رسیدن به هر هدفی، میل و آرزوست. اگر می خواهید به هدفی برسید، باید اشتیاقی سوازن داشته باشید. تنها وقتی اشتیاق شما به حد کافی شدید شود از…

فهرست کردن

چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷

فهرست کردن برای بیان یک هدف، لازم نیست چند جلد دفتر را پر کنید؛ فهرستی کوتاه و ساده از اهداف تا حد ممکن مشخص، به همان قطعیتِ یک شرح مفصل، قصد و نیت شما را…

چرا باید ترس ها را نوشت؟

چهارشنبه ۰۶ تیر ۱۳۹۷

چرا باید ترس ها را نوشت؟ از جانین پرسیدم که چرا فکر می کند نوشتن ترس هایش درباره ی رفتن به اروپا، تفاوت ایجاد کرد؟ او توضیح داد که نوشتن ترس های خود، نگرش منفی…

Page 1 از 712345...آخر »