ایده پردازان ۴۰(۲): یکتانت بزرگترین پلتفرم تبلیغاتی

مدیران می‌توانند به شیوه‌های زیر افراد را به شکلی درآورند که آن‌ها در صحنه تیم ایفاگر نقش گردند: گزینش: برخی از افراد دارای مهارت‌های ویژه(در زمینۀ روابط انسانی) هستند که می‌توانند به صورت یک عضو…

توانایی برقراری یک ارتباط صمیمانه با همکاران دارای اهمیت بسیار است. در این راستا پیشنهادهایی در رابطه با ایجاد ارتباط مؤثر و صمیمی، مطرح می‌شود: ۱. به شیوه خودتان با همکارانتان ارتباط برقرار ننمایید، بلکه…

همدلی توانایی درک شرایط احساسی دیگران و مهارت تشخیص نحوۀ درست رفتار کردن با دیگران با توجه به واکنش‌های احساسی آن‌هاست. همدلی زمانی مصداق پیدا می‌کند که شنوندۀ خوبی باشیم و نیاز و خواستۀ دیگران…

کار را رها کنید!!!

سه شنبه ۰۳ بهمن ۱۳۹۶

شما می‌خواهید بین کار و زندگی شخصی توازن برقرار کنید، از کار کردن لذت ببرید و هیچوقت دچار فرسودگی شغلی نشوید و انگیزه‌ی خود را همیشه حفظ کنید. بنابراین به موارد زیر توجه کنید: به…

Page 1 از 212