اجلاس مدیران عامل ارشد و رهبران کسب و کار ماهان سال ۹۷

دینامیت موفقیت : انگیزه بخشیدن به خود و دیگران در جریان خواندن مطالب مبحث دینامیت موفقیت، اهمیت علم معناشناسی، کلمات نمادین، تلقین به دیگران و تلقین به خود را دریافتید. . آقای «استون» این علم…

دینامیت موفقیت : بفهمید هر کسی با چه چیزی انگیزه پیدا می کند «والتر کلارک» در کودکی، آرزوی پزشک شدن داشت، اما وقتی بزرگ تر شد، تصمیم گرفت مهندس شود. به همین خاطر مهندسی خواند….

دینامیت موفقیت : با دادن سرمشق انگیزه ایجاد کنید یک مدیر فروش موفق می داند که تأثیرگذارترین وسیله برای انگیزه دادن به فروشنده اش، این است که حین کار، برایش سرمشق یا الگویی قرار دهد….

دینامیت موفقیت: چگونه به دیگران انگیزه بدهیم؟ خیلی مهم است بدانیم چطور می شود به شکلی تأثیرگذار و در مسیری مطلوب، به دیگران انگیزه داد. شما در زندگی، نقشی دو طرفه دارید که در آن…

دینامیت موفقیت : آنچه نباید انجام دهید انسان، در مقایسه با دیگر موجودات، می تواند از طریق عملکرد هوشیارانه، احساساتش را به طور کاملا کنترل شده در اختیار بگیرد. انسان است که به تنهایی و…