ایده پردازان ۳۹(۲): شرکت بزرگ آی کن ۱درصد از سهم جهانی

دینامیت موفقیت :چگونه پسر ترسو نگرش مثبت پیدا کرد؟ «بن» در یک محله متوسط در سنت جوزف ایالت میسوری آمریکا بزرگ شد. پدر او خیاطی مهاجر بود که دستمزدی اندک می گرفت. آنها خیلی از روزها…

دینامیت موفقیت : ۱۷ دستورالعمل موفقیت نویسندگان و مؤلفان سال هاست که در باره ۱۷ دستورالعمل موفقیت سخنرانی کرده اند و انواع کلاس ها، جلسه ها، و سمینارها را برگزار کرده اند. عنوان این مباحث،…