دومین برنامه startup grind با برگزاری ماهان و ایده پردازان

دینامیت موفقیت : ویتامین ها، عامل ذهن و بدن سالم دکتر «جرج اسکارست»، مدیر انجمن تحقیقات کشاورزی آمریکا در «لافایت» ایالت «ایندیانا» در مورد یکی از سواحل جهان حرف می زد. دهکده واقع در این…

دینامیت موفقیت : زمان شارژ باتری شما این موضوع را بدانید که پولدارترین مرده گورستان بودن، افتخار نیست. مطمئنا نمی خواهید به عنوان بهترین دانشمند، پزشک، محقق، مدیر، فروشنده یا حتی کارمند تا ابد در…