ایده پردازان ۴۰(۲): یکتانت بزرگترین پلتفرم تبلیغاتی

دینامیت موفقیت : زمان شارژ باتری شما این موضوع را بدانید که پولدارترین مرده گورستان بودن، افتخار نیست. مطمئنا نمی خواهید به عنوان بهترین دانشمند، پزشک، محقق، مدیر، فروشنده یا حتی کارمند تا ابد در…

دینامیت موفقیت : انرژی خود را افزایش دهید انرژی امروز شما چقدر بوده است؟ آیا صبح، چشمان خود را مشتاقانه گشودید تا به سراغ وظایفتان بروید؟ آیا با میل قلبی از پشت میز صبحانه برخاستید؟…

دینامیت موفقیت : به جز من و برادرم، همه زندانی هستند ایروینگ، تمام عمرش را صرف کمک به کودکان مناطق مصیبت زده کرد، زیرا خودش هم توسط انجمن خیریه کودکان بی سرپرست بزرگ شده بود….