اولین startup grind ایران با برگزاری ماهان و ایده پردازان

دینامیت موفقیت : می توان شادی را جذب کرد «آبراهام لینکلن» گفته است: « اعتقاد من این است که افراد، به هر میزان که بخواهند، می توانند خوشبخت باشند.» تفاوت کوچکی میان افراد وجود دارد،…