ایده پردازان ۴۰(۲): یکتانت بزرگترین پلتفرم تبلیغاتی

دینمیت موفقیت: احتیاج، نگرش ذهنی منفی و جنایت در مطلب قبلی، “احتیاج، نگرش ذهنی مثبت و ایجاد انگیزه”، در مورد نگرش ذهنی مثبت و صداقت «لی براکستون» صحبت کردیم. حالا این شخص را با هزاران نفری مقایسه…