ایده پردازان ۴۰(۲): یکتانت بزرگترین پلتفرم تبلیغاتی

تکنیک فروش : اعتبار سازی در مذاکره ی فروش (۲) رفتار فروشنده رفتار فروشنده بسیار زیاد بر اعتبارسازی شما تاثیر گذار است. مشتریان بر اساس شواهد ظاهری که شامل رفتار و نوع صحبت کردن فروشنده…