اولین startup grind ایران با برگزاری ماهان و ایده پردازان

بهانه بی بهانه : معیارهای بالا تعیین کنید شما برای اینکه معیارهایی برای عملکرد عالی در تک تک بخش های تجارت خود تعیین کنید و بعد مدام تلاش کنید تا حتی بهتر شوید به انضباط احتیاج…