همایش رشد غیر منتظره فروش!! هر مشکلی راهکار دارد!

بازاریابی محتوایی :آیا کسی به فرآیند فروش شما اهمیت می دهد؟ ایجاد چرخه ی مشارکت برای محتوای شما به طرز غیر قابل باوری، دشوار است. اکثر کسب و کارهای کوچک هرگز حتی سعی نمی کنند…

بازاریابی محتوایی :اشتباهات رایج، هنگام شخصیت پردازی اشتباه شماره ی ۱: دروغ پردازی درباره ی خریدارها بازاریاب ها معمولا حقایق مربوط به خریدارها را از طریق صحبت با یک نماینده ی فروش، متخصص محصول و…

بازاریابی محتوایی :کلاه روزنامه نگاری بر سر خود بگذارید راحت ترین راه برای شناخت شخصیت مخاطب هدف بازاریابی محتوایی، پرسیدن سوالات زیر است: ۱.او چه کسی است؟ این فرد زندگی روزمره ی خود را چگونه…