ششمین استارتاپ گرایند با برگزاری ماهان و ایده پردازان

چرا داشتن ایده‌ی تازه در اینستاگرام مهم است؟ اینستاگرام یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های اجتماعی موجود است. تا سال ۲۰۱۹ یک میلیارد کاربر فعال به‌صورت ماهانه و ۵۰۰ میلیون کاربر فعال به‌صورت روزانه از این شبکه…

Page 1 از 11