ایده پردازان ۳۹(۲): شرکت بزرگ آی کن ۱درصد از سهم جهانی

چطور افراد را شگفت زده کنید
مقدماتی پنجشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۷

چگونه با آنچه از آنها به یاد دارید، آنها را شگفت زده کنید چندین سال قبل در یک برنامه دریافت اعانه به منظور فعالیتهای سیاسی در یکی از ایالات غرب میانه شرکت داشتم. کسی مرا…

کارمندان بدقلق: فهرستی برای انجام یک گفتگوی تادیبی (۲)
مقدماتی چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷

کارمندان بدقلق : فهرستی برای انجام یک گفتگوی تادیبی (۲) از کارمند برای تغییر تعهد بگیرید موافقت آن کارمند را برای بهبود رفتارش جویا شوید. وقتی به شیوه ای آرام و حرفه ای کاستی های…