اولین startup grind ایران با برگزاری ماهان و ایده پردازان

دینامیت موفقیت : روش نتیجه بخش فرانکلین 
مقدماتی دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷

دینامیت موفقیت : روش نتیجه بخش فرانکلین  بسیاری از افراد و شاید صدها هزار نفر، زندگینامه «بنجامین فرانکلین» را خوانده اند، ولی یاد نگرفته اند که چطور از اصول موفقیت او بهره ببرند. اما حداقل…

قدرت زمان : دوازده اصل برای رسیدن به اوج عملکرد(۲)
مقدماتی دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷

قدرت زمان : دوازده اصل برای رسیدن به اوج عملکرد(۲) اصل پنجم: زمان نایاب ترین منبع انجام کار است در دنیای امروز بزرگ ترین مشکل اکثر مردم کمبود وقت است. مردم ممکن است پول و…

تکنیک فروش : اعتبارسازی در مذاکره ی فروش (۶)
مقدماتی یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷

تکنیک فروش : اعتبارسازی در مذاکره ی فروش (۶) بازدید از محل کارخانه بسیاری از فروشندگان برای به دست آوردن اعتماد خریداران خود، آنها را به بازدید از کارخانه دعوت می کنند تا با دیدن…

دینامیت موفقیت : انگیزه بخشیدن به خود و دیگران
مقدماتی یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷

دینامیت موفقیت : انگیزه بخشیدن به خود و دیگران در جریان خواندن مطالب مبحث دینامیت موفقیت، اهمیت علم معناشناسی، کلمات نمادین، تلقین به دیگران و تلقین به خود را دریافتید. . آقای «استون» این علم…