اولین startup grind ایران با برگزاری ماهان و ایده پردازان

قدرت زمان : مهارت های مورد نیازتان را مشخص کنید
مقدماتی یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۷

قدرت زمان : مهارت های مورد نیازتان را مشخص کنید دانش و مهارت های دیگری را که برای رسیدن به هدف تان نیاز دارید مشخص کنید. چه چیزهای دیگری را باید یاد بگیرید؟ در مورد چه…

دینامیت موفقیت : من سالمم! شادم! محشرم!
مقدماتی شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۷

دینامیت موفقیت : من سالمم! شادم! محشرم! فروشنده جوانی که در یک سازمان کار می کرد، یاد گرفت که از انگیزه سازهای درونی استفاده و نگرش ذهنی اش را کنترل کند. او دانشجویی هجده ساله…

بهانه بی بهانه : انضباط فردی و برتر بودن
مقدماتی شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۷

بهانه بی بهانه : انضباط فردی و برتری فردی «ما همانی هستیم که دائما انجام می دهیم؛ بنابراین برتر بودن، یک عمل نیست بلکه یک عادت است.» ارسطو شما ارزشمندترین دارایی خودتان هستید. زندگی، نیروهای…

برندسازی شخصی : قوانین سه گانه ی ارتباط
مقدماتی شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۷

برندسازی شخصی : قوانین سه گانه ی ارتباط به گفته ی “ویلیام آروادا” همه ی برندهای موفق از قوانین سه گانه ی ارتباط : شفافیت، یکدستی، ثبات پیروی می کنند. رعایت قوانین سه گانه به…

قدرت زمان: دستیابی سریع تر به اهداف
مقدماتی شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۷

قدرت زمان: دستیابی سریع تر به اهداف ابزارهای فکری مهمی وجود دارند که برای رسیدن به هر هدفی می توانید از آنها استفاده کنید. به کارگیری و استفاده از این ابزار به میزان زیادی قابلیت…