ایده پردازان۲۶(۱)-راه های کسب درآمد با ویدئوهای کوتاه

بهره برداری از قدرت روابط انسانی برای ایجاد انگیزه در…
مقدماتی پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷

بهره برداری از قدرت روابط انسانی چه با تعداد کمی کارمند در شرکتی کوچک، چه با صدها کارمند در یک شرکت بزرگ در ارتباط باشید. بعضی چیزها یکسان هستند: نیاز به یک وسیله ی ارتباطی…

راه های ارتباطی با کارمندان
مقدماتی پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷

در مقاله بهره برداری از قدرت روابط انسانی برای ایجاد انگیزه در کارکنان به راه های ارتباطی با کارمندان اشاره کردیم. در این مقاله آنها را به تفصیل بیان می کنیم. ارسال پیام های صوتی…