ویژه برنامه ایده پردازان در الکامپ

یک گام جلوتر لباس بپوشید
مقدماتی یکشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۷

یک گام جلوتر لباس بپوشید ریچارد تمپلر در کتاب ۱۰۰ قانون موفقیت در بازار کار می گوید: زمانی که دستیار مدیر بودم، یک نوع متفاوت لباس می پوشیدم. وقتی تصمیم گرفتم مدیر باشم، بررسی کردم…

روحیه و نگرش گروه را درک کنید
مقدماتی شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷

روحیه و نگرش گروه را درک کنید افراد ایجاد گروه های کوچک و امن را دوست دارند؛ خانواده، دوستان، همکاران، شهر، کشور، ملت و در صورت تهدید آنها، بی نهایت از آنها حمایت خواهند کرد….

قوانین سلسه مراتب اداری را بشناسید
مقدماتی پنجشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۷

قوانین سلسله مراتب اداری را بشناسید این قانون در ارتباط با قانون قبلی است. بایستی شخص مورد اعتماد رئیس را بشناسید و بدانید اداره ی امور به دست کیست. شاید در حالی که ارشد باشید…