اجلاس مدیران عامل ارشد و رهبران کسب و کار ماهان سال ۹۷

بهانه بی بهانه : برنامه استراتژیک فردی
مقدماتی سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸

بهانه بی بهانه : برنامه استراتژیک فردی در برنامه ریزی استراتژیک شرکتی، تمرکز اصلی روی افزایش «بازگشت نقدینگی» است. نقدینگی در یک تجارت مبلغ پولی تعریف می شود که توسط صاحبان آن تجارت در آن…