اولین startup grind ایران با برگزاری ماهان و ایده پردازان

دینامیت موفقیت : شادی از خانه شروع می شود
مقدماتی سه شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۸

دینامیت موفقیت : شادی از خانه شروع می شود بخش مهمی از زندگی همه افراد، در خانه و در کنار خانواده سپری می شود. متأسفانه گاهی این کانون که باید مملو از عشق و شادی…

بهانه بی بهانه : انضباط فردی و رهبری
مقدماتی سه شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۸

بهانه بی بهانه : انضباط فردی و رهبری «در ارتش هیچ چیز به اندازه عدم رعایت انضباط، مضر نیست. زیرا بیشتر انضباط است که موجب برتری یک ارتش بر ارتش دیگر می شود نه تعداد…

دینامیت موفقیت : نقاط ضعف، مانع شادی؟
مقدماتی دوشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۸

دینامیت موفقیت : نقاط ضعف، مانع شادی؟ مطمئنا اگر قرار باشد کسانی به حق از مشکلات خود شکایت کنند، یکی از آنها «هلن کلر» است. او کر، لال و نابینا به دنیا آمد و از تحصیلات…

بازاریابی محتوایی : اضافه کردن تصویر به هر چیزی
مقدماتی دوشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۸

بازاریابی محتوایی : اضافه کردن تصویر به هر چیزی تحقیق Skyword دریافته است، صفحات وب کسب و کار محوری که دارای تصویر هستند، ۹۱ درصد بهتر از صفحاتی عمل می کنند که تصویری ندارند. اسکای…